Informacije zanimljivosti Zivotopis Kontakt  



Rođena sam u Splitu 1969. godine, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Medicinski studij završila sam u Splitu u veljači 1994 god., a strčuni ispit dvije godine kasnije. Poslijediplomski studij završila sam 2001. u Splitu, iz smjera Klinika medicina. Specijalistički staž iz psihijatrije započinjem 2005., a 2008. polažem specijalistički ispit iz psihijatrije. Edukaciju iz Grupne analize započinjem 2006. i još uvijek je u tijeku.

Od 2009. radim u privatnoj praksi. Svoju magistarsku radnju, pod nazivom Hormoni hipofize i nadbubrežne žlijezde kod bolesnih od autističnog spektra poremećaja, obranila sam u siječnju 2002. Nastala je zahvaljujući znanstvenoj suradnji sa Prof. dr. sc. Janoem Terziem, Doc. Dr Ivanom Marinović Terzić i dr. sc. Zoranom Bujas Petkovi. članak pod naslovom Lower cortisol and higher ACTH in autistic individuals objavljivan je 2003. u časopisu Journal of Autism and Developmental Disorders, na kojem sam prvi autor. Članak pod nazivom Slower cortisol response duing ACTH stimulation test in autistic individuals objavljen je 2007 u časopisu European Journal of Child and Adolescent Psychiatry i na njemu sam također prvi autor. Slijedeći su mi radovi u recenziji: Lower plasma cortisol level in parents of autistic individuals. (na njemu sam prvi autor) i Lack of association between Alzheimer disease and Histamine N-methyltransferase functional polymorphism na kojem sam sudjelovala zajedno sa skupinom autora.

Doktorsku disertaciju pod naslovom:"Regulacija lučenja kortizola kod djece sa autističnim poremećajem i njihovih roditelja" obranila sam 2011. godine na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Splitu, te stekla naslov doktorata znanosti

Objavljivala sam i radove u stručnim časopisima (Socijalna psihijatrija, Autizam). Moji trenutni stručni i znanstveni interesi usmjereni su na moju sadašnju djelatnost a to je prije svega psihijatrija odraslih i psihoterapija (grupna i individualna) te se u okviru toga i usavršavam. Udata sam i majka dvoje djece.
 
       
         
  Sva prava pridržana © 2009 jmc-ordinacija.com   locastic site